Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter – vacature

Ben van Middelkoop, Beukenlaan 2, 6956 AB Spankeren – vicevoorzitter; contactpersoon kerkbestuur.

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren – secretaris/penningmeester
Tel.: (0313) 41 53 56 of mobiel: (06) 110 90 632
E-mail: info@stichtingdorpskerkspankeren.nl

Tineke Hamer-Verveer, Dorpsweg 42, 6956 AP Spankeren – bestuurslid; PR.