Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2027

Een ANBI-waardige instelling moet over een actueel beleidsplan beschikken. Dat is een van de voorwaarden die door de Belastingdienst is opgesteld om voor een ANBI-registratie in aanmerking te komen. Het (meerjarig) beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI-waardige instelling het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Hier kunt u het beleidsplan 2022-2027 inzien.

Beleidsplan 2022-2027 

Privacybeleid Stichting Dorpskerk Spankeren

De Stichting Dorpskerk Spankeren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Dorpskerk Spankeren houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor uitgebreide omschrijving van het privacybeleid

Publicatie uit Kerkklanken, oktober 2016

STICHTING DORPSKERK SPANKEREN EEN FEIT!!

Met veel genoegen delen wij u mee dat de Stichting Dorpskerk Spankeren sinds donderdag 6 oktober 2016 officieel van start is gegaan!
Op die dag is, in aanwezigheid van de bestuursleden, de akte gepasseerd bij notariskantoor De Kroon in Dieren. Notaris De Kroon heeft daarvoor geen kosten in rekening gebracht bij de Stichting waar wij natuurlijk heel blij mee zijn!

Het doel van de Stichting Dorpskerk Spankeren is om de Petruskerk toegankelijker te maken voor dorpsgenoten en andere belangstellenden. Het is een algemene Stichting die zelfstandig initiatieven ontwikkelt en uitvoert. Om dat te realiseren wordt gedacht aan het organiseren van sociaal culturele evenementen zoals concerten, exposities, lezingen, kerstmarkt etc. Met de opbrengsten hiervan en het werven van donateurs hoopt de Stichting Dorpskerk Spankeren bij te kunnen dragen aan de instandhouding van de Petruskerk.
Het bestuur van Stichting Dorpskerk Spankeren bestaat uit: Ben van Middelkoop, voorzitter; Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, secretaris/penningmeester en bestuurslid Tineke Hamer-Verveer.

In de aanloopperiode tot de realisering van Stichting Dorpskerk Spankeren heeft onder andere de voorzitter van het bestuur Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom, een aantal dorpsgenoten en bestuursleden een waardevolle bijdrage geleverd. Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook!
Voor de giften die de Stichting in deze periode heeft ontvangen, willen wij de gevers eveneens hartelijk danken!

    IMG_0494