Activiteiten

Het is de bedoeling om onder de rubriek ‘Activiteiten’ te publiceren over de activiteiten die door de Stichting Dorpskerk Spankeren worden ontwikkeld evenals de activiteiten waar de Stichting bij betrokken is of waarvoor haar medewerking is toegezegd.