Stichting

Over ons

 

Wie zijn we

Wij zijn de Stichting Dorpskerk Spankeren, opgericht op 6 oktober 2016, op initiatief van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O., als eigenaar van de Petruskerk en het bijbehorende kerkhof.

Een onafhankelijke Stichting kan een belangrijke schakel zijn in het betrekken van de dorpsbewoners van Spankeren en omgeving bij de zorg en instandhouding van het kerkgebouw en kerkhof.

De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Rheden en is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel

De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan de instandhouding en verbetering van het kerkgebouw met zijn inrichting en het kerkhof van de Petruskerk te Spankeren.

De financiële middelen worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;

  • alle andere verkrijgingen en baten.

 

Wat doen we

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • inwoners van Spankeren en andere belangstellenden te bewegen de doelstelling van de stichting te steunen door donateur te worden;

  • daartoe in aanmerking komende organisaties en instellingen te benaderen met een verzoek om donatie, sponsoring van activiteiten of subsidiëring van projecten in het kader van de doelstelling;

  • activiteiten te ondernemen, waardoor de belangstelling voor het kerkgebouw met zijn inrichting en/of het kerkhof gewekt wordt, teneinde bij te dragen aan het gestelde doel.