Publicaties

Onder de rubriek ‘Publicaties’ is onder andere het jaarverslag en het financieel verslag 2022 gepubliceerd van de Stichting Dorpskerk Spankeren.

Ook het beleidsplan kunt u daaronder vinden evenals de brochure van de Stichting Dorpskerk Spankeren. En verder de Nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. Als u de Nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar het secretariaat.