Publicaties

Onder de rubriek ‘Publicaties’ is het jaarverslag en het financieel verslag 2020 gepubliceerd van de Stichting Dorpskerk Spankeren.

Ook het beleidsplan kunt u daaronder vinden evenals de brochure van de Stichting Dorpskerk Spankeren die in augustus 2017 is verschenen.