Open Monumentendag

OPEN MONUMENTENDAGEN 2019

Het thema van de Open Monumentendag, ‘Plekken van plezier’, zal dit jaar in Spankeren vorm worden gegeven door een PowerPoint presentatie en een filmpje in de Petruskerk. In de presentatie worden plaatsen en activiteiten van plezier en vermaak getoond. In het filmpje is het functioneren van de speeltuin bij ‘De Luchte’ in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw te zien. Tijdens de openstellingdagen wordt de presentatie regelmatig herhaald.

Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal - 2018

De Open Monumentendagen worden gecombineerd met twee activiteiten van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal. De Kring bestaat in 2019 vijfenzestig jaar. Om dat te vieren worden in alle dorpen van Rheden en Rozendaal cultuurhistorische weekenden georganiseerd. In Spankeren is gekozen voor een expositie over de gebeurtenissen in het dorp tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Tot driemaal toe trokken Spaanse troepen plunderend door Spankeren. In februari 1624 kwamen de troepen uit de Achterhoek op weg naar de Veluwe. Zij trokken de IJssel over onder andere bij de Schans in Leuvenheim, dicht bij de ‘Gelderse Toren’. Vervolgens hebben zij in Spankeren verschrikkelijk huisgehouden.

Naast plunderingen vonden mishandelingen en moordpartijen plaats. Zo werd de eigenaar van de ‘Gelderse Toren’, jonker Herman van Delen, naakt de uiterwaarden ingejaagd. Door de kou van dat moment heeft hij het niet overleefd. Tenslotte hebben de Spanjaarden vrijwel het hele dorp platgebrand.

Van deze gebeurtenissen is veel bekend gebleven, omdat de Zutphense predikant Willem Baudartius het destijds uitgebreid heeft beschreven. Mede daardoor is het mogelijk om over deze gebeurtenis een tentoonstelling in te richten.

De tweede activiteit van de Oudheidkundige Kring is de historische wandeling, die traditiegetrouw beurtelings plaatsvindt in alle dorpen van Rheden en Rozendaal. In Spankeren wordt ditmaal gewandeld op het kerkhof bij de Petruskerk. Er wordt een achttal graven geselecteerd met een bijzondere achtergrond. Daar zal bij die graven uitgebreid over worden verteld. Deze rondleiding wordt maar éénmaal gehouden en begint op zondagmiddag 15 september om 13.00 uur. Heel bijzonder is dat voor deze gelegenheid de grafkelder van de ‘Gelderse Toren’ in de kerk zal worden geopend.

Open: zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en zondag van 12.00 – 17.00 uur.

 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2018

 Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 wordt de landelijke Open Monumentendag gehouden. Het thema is “In Europa”.

De kerk in Spankeren is dan ook opengesteld voor bezichtiging. Dit jaar is er aandacht voor het interieur van de kerk. Het interieur van de kerk kent een rijke geschiedenis zoals het 100-jarige kerkorgel, het oude doopvont, het Christusschilderij van Jan Willem Pieneman en niet te vergeten de historische ijzeren geldkist.

A3 BALLONA

Het is de bedoeling om de geldkist uit de 17e eeuw door een sleutelmaker te laten openen zodat zichtbaar wordt wat al jaren verborgen is. In geen enkel archief is te vinden wat de inhoud van de kist is. Documenten of zilveren bekers of alleen muizenkeutels?  Het mysterie is groot. De eventuele schatten die wellicht verstopt zitten in deze kist, worden tentoongesteld.

Monumentendag 2017 stond in het teken van de vloerrenovatie en de geopende grafkelder van De Gelderse Toren. Voor degene die dat in 2017 heeft gemist, kan dat nu via het beeldscherm bekijken.

Open: zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en zondag van 12.00 – 17.00 uur.

 

 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2017

Het thema van de Open Monumentendagen 2017, die op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 is gehouden was “Boeren, burgers en buitenlui”

De officiële opening van de Open Monumentendagen in de gemeenten Rheden en Rozendaal vond plaats op vrijdagmiddag 8 september 2017 in de Dorpskerk in Spankeren. 

De Dorpskerk Spankeren was geopend op zaterdag 9 september van 10.00 – 17.00 uur en op zondag 10 september van 12.00 – 17.00 uur. Er was veel belangstelling voor het monumentale kerkgebouw en de geopende grafkelder van De Gelderse Toren. Ook de PR in de vorm van een nieuwe folder en een artikel in de Regiobode heeft daar zeker aan bijgedragen!

  DSC03087

Verslag Open Monumentendagen 2017

Dat er belangstelling zou kunnen zijn voor de geopende grafkelder tijdens de Open Monumentendagen (OMD) 2017 was wel de verwachting maar het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen! In totaal zijn 470 bezoekers geturfd en dat is toch wel een heel mooi resultaat!

En daarmee heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren, die nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van de OMD, wel geprobeerd een doelstelling na te streven…n.l. om de belangstelling voor de Dorpskerk te Spankeren en het kerkhof te wekken van geïnteresseerden.

De officiële opening van de Open Monumentendagen 2017 door de gemeentes Rheden en Rozendaal vond plaats op vrijdagmiddag 8 september jl. in de Dorpskerk te Spankeren. En op zaterdag 9 en zondag 10 september jl. kwamen veel bezoekers in de kerk voor onder andere de expositie van de vloerrenovatie en om een kijkje te nemen in de grafkelder. Door het plaatsen van een spiegel kreeg de bezoeker een goed beeld van de grafkelder.

De openstelling van de kerk leverde met de bezoekers leuke gesprekken op, de aanmelding van donateurs en het aanbod van twee musici om in de kerk te komen spelen! Geweldig! 20170910_171246

Wat ook de belangstelling heeft gewekt was de tekst aan de binnenzijde van de grafkelder. Deze was onleesbaar en Ferry Bulten heeft er zondagavond een filmpje van gemaakt. Hoe Ferry dat heeft gedaan, is te zien op bijgaande foto.

De tekst op de binnenzijde van de grafkelder is “Geopend werd deze kelder op 8 augustus 1952 A.D. De kisten bevonden zich in grote wanorde. Aangetroffen werd de kist van J.C. van Rhemen, geboren Sloet”.

De reactie van Wim van den Beukel, amateurhistoricus, is “Johanna Catharina Sloet van Lindenhorst was gehuwd met Gerrit Johan van Rhemen van Rhemenshuizen (van De Gelderse Toren). Zij is in 1789 overleden in ’s-Hertogenbosch en vervolgens bijgezet bij haar twee jaar eerder overleden echtgenoot in de grafkelder van De Gelderse Toren”.

Kortom een geslaagd Open Monumentenweekend voor Spankeren!